Secondary

Languages

ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559

ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559

ดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเขาทุเรียน จังหวัดนครนายก

ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-1
ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-2
ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-3
ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-4
ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-5
ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-6
ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559-7
วันที่: 
6 พฤศจิกายน 2559