Secondary

Languages

กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้หารือร่วมกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และสนับสนุนให้ประชาชนวางแผนทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กยศ.

กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-1
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-2
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-3
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-4
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-5
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-6
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-7
กยศ. หารือร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)-8
วันที่: 
8 มกราคม 2561