Secondary

Languages

กยศ.ร่วมพิธีพานประดับพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

กยศ.ร่วมพิธีพานประดับพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีนำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่ือวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

วันที่: 
10 ธันวาคม 2561