Secondary

Languages

ฝึกอบรมผู้บริหารกยศ. และพนักงานระดับหัวหน้ากลุ่มงานในหลักสูตร “พัฒนากยศ. สู่องค์กรคุณธรรม”

ฝึกอบรมผู้บริหารกยศ. และพนักงานระดับหัวหน้ากลุ่มงานในหลักสูตร “พัฒนากยศ. สู่องค์กรคุณธรรม”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารกยศ. และพนักงานระดับหัวหน้ากลุ่มงานในหลักสูตร “พัฒนากยศ. สู่องค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 24 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ โดยมีคุณยงจิรายุ อุปเสน วิทยากรศูนย์คุณธรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

 

วันที่: 
24 เมษายน 2562