Secondary

Languages

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จังหวัดกระบี่

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จังหวัดกระบี่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นางพรพิมล ผกาแก้ว  วิทยากรจากกรมสรรพากรพื้นที่กระบี่ ร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ของระบบการหักเงินเดือน สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชนในเขตจังหวัดกระบี่ จำนวน 151 แห่ง มีผู้เข้าร่วม 170 คน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์คฯ จังหวัดกระบี่

  • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ...คลิก
วันที่: 
4 กุมภาพันธ์ 2563