Secondary

Languages

"กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

"กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีพิธีเปิด กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7  โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ และได้รับเกียรติจากนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักเรียน​ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

วันที่: 
21 มกราคม 2563