Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีพิธีเปิดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายไกรสร​​ กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์​ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก​ พลเอก​จิระ​ โกมุทพงศ์​ ผู้แทนกองทุนฯ​ ผศ.​กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางอรุณี บุญศิริธรรมชัย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด​ฯ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักเรียน​ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

วันที่: 
3 กุมภาพันธ์ 2563