Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีพิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ และได้รับเกียรติจากนางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางกนกพร พรรณเทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักเรียน​ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าว

 

วันที่: 
11 กุมภาพันธ์ 2563