Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่นอาจารย์ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าว

 

วันที่: 
25 กุมภาพันธ์ 2563