Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่  29 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 โดย ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ และได้รับเกียรติจาก นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักเรียน​ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่: 
29 มกราคม 2563