Secondary

Languages

กยศ. จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

กยศ. จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  โดยมีคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ สำนักงาน กยศ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

 

วันที่: 
2 มิถุนายน 2563