Secondary

Languages

การประชุม เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีในปี 2554 และเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีในปี 2555 ที่ศาลพิพากษาฝ่ายเดียว

การประชุม เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีในปี 2554

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุม เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีในปี 2554 และเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีในปี 2555 ที่ศาลพิพากษาฝ่ายเดียว" ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องอาร์ทิเคิล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 

วันที่: 
2 เมษายน 2564