Secondary

Languages

กยศ. ร่วมบริจาคสมทบทุนและมอบน้ำดื่มให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กยศ. ร่วมบริจาคสมทบทุนและมอบน้ำดื่มให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษและผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ รับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบน้ำดื่ม กยศ. จำนวน 1,200 ขวด ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
วันที่: 
1 มิถุนายน 2564