Secondary

Languages

กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บลจ.กรุงไทย ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วย กองทุนรวมแก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ผ่านโครงการ “AOM YOUNG”

กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บลจ.กรุงไทย ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วย กองทุนรวมแก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ผ่านโครงการ “AOM

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บลจ.กรุงไทย เปิดตัวโครงการ “AOM YOUNG” ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วยกองทุนรวมแก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านทางออนไลน์

โดยผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “AOM YOUNG…เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม" โดย นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

  • สามารถรับชมวิดีโอย้อนได้หลังผ่านทาง

Youtube Link : https://youtu.be/U1mpvMM9O2s

Facebook Link : https://fb.watch/6oXSblJdfk/

วันที่: 
28 มิถุนายน 2564