Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
      นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี
      โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน และนายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง สถาบันการเงินต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่: 
6 พฤษภาคม 2565