Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สรุปภาพรวมการบริจาคโลหิต มีนักศึกษาและประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1,567 ราย ได้รับโลหิตจำนวน  1,202 ยูนิต รวมเป็นปริมาณ 540,900  ซีซี  
วันที่: 
27 มกราคม 2566