Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 และสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

กยศ. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 และสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

วันที่: 
1 มีนาคม 2566