Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมีนายบริพัฒน์ จิตการุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 1  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การชำระหนี้กองทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับฟังมากกว่า 500 คน  กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สรุปภาพรวมการบริจาคโลหิต มีนักศึกษาและประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 791 ยูนิต รวมเป็นปริมาณ 355,950 ซีซี

วันที่: 
13 มีนาคม 2566