Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กยศ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน โดยมี ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

วันที่: 
10 เมษายน 2566