Secondary

Languages

กยศ. ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2565

กยศ. ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมในรูปแบบ Online และ On site พร้อมได้เยี่ยมชมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ Hall 4-5  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่: 
26 เมษายน 2566