Secondary

Languages

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2566