Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดบูธของหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและปัญหาหนี้สิน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่: 
27 พฤษภาคม 2566