Secondary

Languages

กยศ. จัดการประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)

กยศ. จัดการประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)

กยศ.จัดการประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวเจตสุภา  ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมบรรยายและรับฟังความคิดเห็นจากสถานศึกษากลุ่มสาธารณสุข/การแพทย์/บริบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา จำนวน 66 แห่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

วันที่: 
26 มิถุนายน 2566