Secondary

Languages

กยศ. ต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน กยศ.

กยศ. ต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)  เข้าศึกษาดูงาน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ให้การต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน กยศ. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

วันที่: 
17 กรกฎาคม 2566