Secondary

Languages

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ”กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืม ชั้นปีที่ 1-4 ผู้กู้ กยศ. รายเก่า และรายใหม่ จำนวนประมาณ 1,739 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วันที่: 
9 สิงหาคม 2566