Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายลวรณ แสงสนิท เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายลวรณ แสงสนิท เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ  นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ และนายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายลวรณ แสงสนิท เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงการคลัง

วันที่: 
30 ตุลาคม 2566