Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ และนายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 62 และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

วันที่: 
18 ตุลาคม 2566