Secondary

Languages

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2566

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
8 พฤศจิกายน 2566