Secondary

Languages

กิจกรรม “เพราะรักคือการให้” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กิจกรรม “เพราะรักคือการให้” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ  ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เพราะรักคือการให้” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ และปรึกษาปัญหาสุขภาพ/กฎหมาย โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และรศ.ดร ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันที่: 
13 กุมภาพันธ์ 2567