Secondary

Languages

พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” จัดโดยกรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล นางแพตริเซีย  มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

วันที่: 
21 กุมภาพันธ์ 2567