Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ รศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ได้รับโลหิต จำนวน 1,360 ยูนิต (612,000ซีซี)

วันที่: 
24 กุมภาพันธ์ 2567