Secondary

Languages

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ประจำปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ประจำปีการศึกษา 2567

กยศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม บรรยายภาพรวมการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2567  โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 49 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาใหม่ จำนวน 25 แห่ง และ สถานศึกษาเดิมเปลี่ยนผู้ดูแล จำนวน 24 แห่ง รวมทั้งสิ้น 88 คน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

วันที่: 
1 มีนาคม 2567