Secondary

Languages

การประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

การประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

กยศ.จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม นายอาสิน ไชยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธนัท ทองอุทัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบรรยายเสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2567 อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับเกียรติจากกองทุนการออมแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการบรรยายให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 430 คน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วันที่: 
25 มีนาคม 2567