Secondary

Languages

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาเก่าและใหม่ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้รับทราบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุน ขั้นตอนการกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) และการชำระเงินกู้ยืม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ พร้อมผู้เข้าร่วมฟังบรรยายภาคเข้าและบ่าย รวม 1,100 คน 

วันที่: 
12 พฤษภาคม 2567