Secondary

Languages

กิจกรรม CSR

วันที่: 26 มกราคม 2562
ผู้เข้าชม: 1,348
กิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ”
วันที่: 23 มีนาคม 2561
ผู้เข้าชม: 819
ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วมอบรม
วันที่: 7 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม: 774
กิจกรรมจิตอาสา Bike Rally แข่งกันให้รุ่นที่ 1
วันที่: 4 พฤษภาคม 2560
ผู้เข้าชม: 792
กยศ. ร่วมใจอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
วันที่: 19 มีนาคม 2559
ผู้เข้าชม: 1,041
CSR ปลูกป่าชายเลน