Secondary

Languages

จะทราบได้อย่างไรว่าครบกำหนดชำระหนี้เมื่อไร

วิธีการนับระยะเวลาปลอดหนี้หลังจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ตัวอย่างเช่น ผู้กู้ยืมเรียนปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563 ซึ่งจบการศึกษาช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ดังนั้น ผู้กู้ยืมจะครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกในปี 2566 (5 กรกฎาคม 2566)

  • รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก

คำถามที่พบบ่อย ที่เกี่ยวข้อง