Secondary

Languages

จากอุปสรรคมากมายที่หล่อหลอมให้เป็น ดร.ปัญญา แซ่ลิ้ม ในวันนี้...

จากอุปสรรคมากมายที่หล่อหลอมให้เป็น ดร.ปัญญา ในวันนี้...

"ผมเอ็นติดคณะประมง แต่ไม่มีเงินเล่าเรียน จึงเดินทางไปคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรฯ บอกกับคณะว่า สวัสดีผมชื่อปัญญาครับ ผมเอ็นติดคณะครับ แต่ผมไม่มีเงินเรียน จะให้ผมเรียนได้ไหมครับ ในตอนนั้นพี่เค้างง จึงไปตาม รศ.ประไพสิริ สิริกาญจน มา...อาจารย์ถามว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน ทำไมไม่มีเงินเรียน จนคุยเสร็จอาจารย์ประไพสิริ บอกว่าเราจะช่วยเธอแต่รับปากอาจารย์สามข้อได้ไหมว่าเธอจะขยันตั้งใจเรียน จะซื่อสัตย์ และกตัญญู ผมรับปาก อาจารย์ประไพสิริจึงบอกว่าให้เธอกลับบ้านไปก่อน พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ วันรุ่งขึ้นผมมามีชุดนิสิต รองเท้า ปากกา สมุด กระเป๋า ถุงเท้าวางรออยู่ อาจารย์ให้ไปสมัครกองทุน กยศ. "

" นักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. มีหน้าที่ต้องใช้คืน ส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้อง ให้เขาได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเอง ให้ประเทศชาติมีบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป "
.............................................................
ดร.ปัญญา แซ่ลิ้ม
นักวิชาการประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2546 - 2549