Secondary

Languages

จากความมานะ พยายาม ของเด็กชาวเขาคนหนึ่ง วันนี้ โน พบพริษฐ์...ทำได้อย่างฝัน

จากความมานะ พยายาม ของเด็กชาวเขาคนหนึ่ง
วันนี้ โน พบพริษฐ์...ทำได้อย่างฝัน

"...ผมเป็นเด็กดอยคนหนึ่งครับ
แต่เราก็ภูมิใจครับ ที่ได้เรียนหนังสือ

...อยู่บ้านเงินร้อยเงินพันเราไม่เคยเห็น เคยเห็นแต่เหรียญ
เพราะว่าแม่ไปรับจ้างได้วันละ 10 บาท
10 บาท เท่ากับข้าวสาร 1 ลิตร
รู้สึกว่าแม่ให้เราสู้ ให้มีกำลังใจ
หุงข้าวด้วยรอยยิ้ม กินข้าวเสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องพูดถึง
ทั้งๆที่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้กินข้าว "

" ผมไม่เคยมองว่าสถานะทางบ้านยากจน
ผมมองว่าใช้คืน กยศ. เถอะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ดี
ไม่ต้องไปมองว่าคนอื่นยังไม่ใช้เลย
เราเอาแบบเขาไม่ได้หรอก เราเอาแบบเราสิ "

............................................................

พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2550 - 2551