Secondary

Languages

ชีวิตที่ออกแบบได้ของลูกชาวนา...สู่ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

ชีวิตที่ออกแบบได้ของลูกชาวนา...สู่ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

" ผมเกิดในครอบครัวที่ยากจน
หาเช้าก็พอมีให้กินตอนค่ำ เงินเก็บก็พอมีบ้างเป็นครั้งๆ
เพราะบางครั้งก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเขาเป็นระยะ
พอจะส่งเสียลูกเรียนประถม หรือมัธยม ก็ยังขัดสนอยู่
เมื่อเป็นเช่นนี้ หากจะส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย
คงเป็นละครชีวิตฉากใหญ่แน่นอน "

" ผมคิดอยู่เสมอ ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่เราเลือกที่จะออกแบบได้
และ กยศ. เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวก ให้การออกแบบนี้สมบูรณ์ "

.......................................................

ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจกรรมพิเศษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2539 - 2544