Secondary

Languages

กยศ. วงจรแห่งความเมตตา

 
เพลง กยศ. วงจรแห่งความเมตตา
คำร้อง-ทำนอง   มิ่งขวัญ กล้วยไม้
ขับร้องโดย       นายณัฐวีณ์    ทรัพย์สำราญ
                   นายณัฐวัฒน์  ทรัพย์สำราญ
เรียบเรียงดนตรี  นายศิวศิลป์ แสงสมมาตร์
 
สร้างสรรค์โดย
สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
Audio: 
กยศ.วงจรแห่งความเมตตา
12 เมษายน 2565