Secondary

Languages

กยศ. ขอบคุณพี่ๆ ที่ชำระเงินคืน กยศ. ในทุกช่องทาง!!!

พี่ๆ น้องมีอะไรจะบอก!!! ขอบคุณพี่ๆ ที่ชำระเงินคืน กยศ. ในทุกช่องทาง รวมถึงพี่ๆ ที่หักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝัน ปันโอกาสของรุ่นน้องให้เป็นจริง มาช่วยกันแชร์คลิปนี้ถึงรุ่นพี่

2 มิถุนายน 2565