Secondary

Languages

กยศ. วงจรแห่งความเมตตา - Official MV

กยศ. วงจรแห่งความเมตตา

คำร้อง-ทำนอง : มิ่งขวัญ กล้วยไม้

ขับร้องโดย : นายณัฐวีณ์ ทรัพย์สำราญ, นายณัฐวัฒน์ ทรัพย์สำราญ

เรียบเรียงดนตรี : นายศิวศิลป์ แสงสมมาตร์

23 พฤษภาคม 2566