Secondary

Languages

เตือนภัย ระวังเป็นหนี้ กยศ. / กรอ. ไม่รู้ตัว

เตือนภัย ระวังเป็นหนี้ กยศ. กรอ. ไม่รู้ตัว
  1. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ
  2. ดำเนินการยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงการปลอมแปลงเอกสาร
  3. หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการปลอมแปลงจริง ศาลจะพิพากษายกฟ้อง กองทุนฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป
วันที่: 
15 ธันวาคม 2559