Secondary

Languages

ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ.

 
 
 
 
ข่าวดี!! เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการ  7 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงินอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต
 
พบกับ 2 หลักสูตรใหม่ล่าสุด ++ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตร Startup ฺBusiness ดังนี้
 
1. หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน 
2. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน 
3. หลักสูตรกองทุนรวม The Series 
4. หลักสูตรหมดหนี้มีออม 
5. หลักสูตรลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน 
6. หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (NEW)
7. หลักสูตร Startup Business (NEW)
 
  • แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายชีวิต... คลิก
  • เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning ... คลิก
  • คลิปการใช้งาน  e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน ...คลิก

 

วันที่: 
20 ตุลาคม 2563