Secondary

Languages

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน (ต่างจังหวัด)

ไกล่เกลี่ย
ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย (มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน) โดยผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ โดยได้รับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
• ผู้กู้ยืมจะไม่ถูกดำเนินคดี 
• ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 80%
• ผู้กู้ยืมจะได้เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้แบบใหม่ โดยเงินที่เคยชำระมาทั้งหมดจะนำมาลดในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยก่อน ส่วนเบี้ยปรับที่เหลือ 20% จะนำมาลดหนี้ในลำดับสุดท้าย
• ผู้กู้ยืมได้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้คงเหลือและอายุต้องไม่เกิน 65 ปี ณ วันลงนามในข้อตกลงระงับข้อพิพาท
• เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ
• ผู้กู้ยืมจะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ หากผิดนัดชำระหนี้เบี้ยปรับที่กองทุนลดให้ 80% จะกลับมาในระบบและกองทุนจะยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับตามข้อตกลง และดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป
 
กำหนดการจัดงานในภูมิภาค ตามแผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับที่
วันจัดงาน
สถานที่จัดงาน
จังหวัด
1
25-26 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3
กรุงเทพมหานคร 
2
18 มีนาคม 2565
ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
23 มีนาคม 2565
หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
สงขลา
4
1 เมษายน 2565
โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
5
28 เมษายน 2565
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
6
29 เมษายน 2565
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
7
6 พฤษภาคม 2565
โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท
สุราษฎร์ธานี
8
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัทลุง
9
12 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ์
10
18 พฤษภาคม 2565
โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท
ภูเก็ต
11
19 พฤษภาคม 2565
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
ระยอง
12
19 พฤษภาคม 2565
โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)
พังงา
13
20 พฤษภาคม 2565
โรงแรมลอฟมาเนีย
ชุมพร
14
24 พฤษภาคม 2565
โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น
ระนอง
15
25 พฤษภาคม 2565
โรงแรมเรือรัษฎา
ตรัง
16
27 พฤษภาคม 2565
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
พิษณุโลก
17
30 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
18
30 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
สุโขทัย 
19
31 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
สตูล
20
4 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
กระบี่
21
6 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หอประชุมใหญ่ 
ยะลา
22
6 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณลานพิกุล 
นราธิวาส
23 8 มิถุนายน 2565 โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู
24
10  มิถุนายน 2565
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 
อุดรธานี
25 
17  มิถุนายน 2565
โรงแรมเวลา ราชบุรี 
ราชบุรี 
26 
18  มิถุนายน 2565
โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท
อุตรดิตถ์
27 
18  มิถุนายน 2565
โรงแรมแพร่นครา
แพร่
28
18  มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ หอประชุมประกายเพชร 
เพชรบูรณ์
29
19  มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ห้องประชุมทองกวาว
ตาก
30 
19  มิถุนายน 2565
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำพูน
31 
20 มิถุนายน 2565
อาคารปริยัติกิตติคุณ ประชาสามัคคี วัดศรีโคมคำ
พะเยา
32 
20 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ห้องกาสะลอง 
เชียงราย
33 
22 มิถุนายน 2565
อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก)
อุทัยธานี
34 
23 มิถุนายน 2565
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อยุธยา 
พระนครศรีอยุธยา 
35
23 มิถุนายน 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
36
23 มิถุนายน 2565
โรงแรมน้ำทอง น่าน
น่าน
37
24 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  อำเภอเมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
38
24 มิถุนายน 2565
แฮปปี้พลาซ่า คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3 อำเภอเมืองพิจิตร 
พิจิตร
39
27 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
กำแพงเพชร
40
6 กรกฎาคม 2565
โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร 
สกลนคร
41
7 กรกฎาคม 2565
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
(ศูนย์ไคซ์ KICE ) 
ขอนแก่น
42
8 กรกฎาคม 2565
โรงแรมสุนีย์
อุบลราชธานี
43
8 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตร​บูรณ์
นครพนม
44
8 กรกฎาคม 2565
โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ
บึงกาฬ
45
12 กรกฎาคม 2565
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
มุกดาหาร
46
12 กรกฎาคม 2565
โรงแรมสระบุรีอินน์
สระบุรี
47
19 กรกฎาคม 2565
โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
48
19 กรกฎาคม 2565
โรงแรมริเวอร์ตัน​ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
49
20 กรกฎาคม 2565
หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดเลย
เลย
50
20 กรกฎาคม 2565
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม
51
20 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ลพบุรี
52
20 กรกฎาคม 2565
โรงแรมทารา​ แกรนด์​ ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
53
21 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
54
21 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
55
21 กรกฎาคม 2565
111 รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ชัยนาท
56
21 กรกฎาคม 2565
เทศบาลเมืองบ้านสวน
ชลบุรี
57
22 กรกฎาคม 2565
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
ร้อยเอ็ด
58
22 กรกฎาคม 2565
โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย
หนองคาย
59
22 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
60
22 กรกฎาคม 2565
โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ 
จันทบุรี
61
22 กรกฎาคม 2565
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
นครนายก
62
23 กรกฎาคม 2565
โรงแรมชัยภูมิ ปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
63
23 กรกฎาคม 2565
โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
64
25 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
65
25 กรกฎาคม 2565
ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
66
27 กรกฎาคม 2565
โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร
ยโสธร
67
3 สิงหาคม 2565
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
อ่างทอง
68
3 สิงหาคม 2565
โรงแรมลองบีช ชะอำ
เพชรบุรี
69
4 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ตราด
70
5 สิงหาคม 2565
โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท
สิงห์บุรี
71
8 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
สระแก้ว
72
10 สิงหาคม 2565
โรงแรมราชศุภมิตร (RS.Hotel) อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
กาญจนบุรี

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 170,000 ราย ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะไม่ถูกดำเนินคดี มีส่วนลดเบี้ยปรับ ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ

* ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมงาน

** หากผู้กู้ยืมไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้

การลงทะเบียนออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน ทั้ง 3 ข้อ โดยต้องบันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงในวันงาน ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ...คลิก

2. ลงทะเบียนรับสิทธิการไกล่เกลี่ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ...คลิก

3. ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ ...คลิก

* ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ ...คลิก

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน               ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน กยศ. Connect              ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย


2. ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ถูกบังคับคดีและถูกยึดทรัพย์รอขายทอดตลาด

ผู้กู้ยืมจะต้องเป็นกลุ่มที่กรมบังคับคดีตรวจสอบมา เฉพาะผู้กู้ที่ถูกยึดทรัพย์ อยู่ระหว่างรอขายทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี และชะลอการขายทรัพย์ได้

* ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน ให้นำหนังสือมาด้วย โดยสามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้เลย

* ผู้กู้ยืมที่ไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน แต่อยู่ในกลุ่มที่ยึดแล้ว รอขายทรัพย์ สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้

** สำหรับกลุ่มที่ถูกอายัดเงินเดือน อายัดบัญชีเงินฝาก ไม่สามารถเข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยชะลอการอายัด หรือถอนการอายัดได้


หมายเหตุ

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

- ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (แอปพลิเคชัน หมอพร้อม)

- ขอให้ท่านเตรียมหลักฐานผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าร่วมงาน

  (โดยถ่ายภาพ ATK หรือ RT-PCR คู่กับบัตรประชาชนของท่านเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง)

 

 

 

 

วันที่: 
9 กุมภาพันธ์ 2565