Secondary

Languages

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 11 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 3 – 11 ส.ค. 65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

3 สิงหาคม 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 11 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ระหว่างวันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2565 ดังนี้

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

- ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

- ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง                

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

- ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ไคซ์ KICE) จังหวัดขอนแก่น

- ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ 

- ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

- ณ โรงแรม ริเวอร์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

- ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

- ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

- ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

- ณ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยกองทุนได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดี ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ 

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ QRcode ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

วันที่: 
3 สิงหาคม 2565