Secondary

Languages

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง พร้อมผนึกกำลัง ครั้งยิ่งใหญ่!! จัด มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้สินประชาชนต่อยอดสินเชื่อธุรกิจให้เดินต่อได้ และยังมีเงินฝากดอกเบี้ยสูง พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้องพบกับสินทรัพย์รอการขายจากธนาคารต่าง ๆ มากมาย

โดยผู้กู้ยืม และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมและการชำระหนี้ ได้ที่ บูธ กยศ. ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

กำหนดการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้  “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”  
ลำดับ 
วันจัดงาน
สถานที่จัดงาน
จังหวัด
ครั้งที่ 1
 4 - 6 พฤศจิกายน  2565 
อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี
นนทบุรี
ครั้งที่ 2
18 - 20 พฤศจิกายน 2565
ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
ขอนแก่น
ครั้งที่ 3
16 - 18 ธันวาคม  2565
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4
20 - 22 มกราคม 2566
ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนชลบุรี
ชลบุรี
ครั้งที่ 5
 27 - 29 มกราคม 2566
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สงขลา
 
 
 
 

 

 

วันที่: 
28 ตุลาคม 2565