Secondary

Languages

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ ปี 2566 เพิ่มหลักสูตรใหม่ 16 หลักสูตร

โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ  พิเศษ ปี 2566 เพิ่มหลักสูตรใหม่ 16 หลักสูตร

 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน ด้านการลงทุน และด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สามารถเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว และนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด

โดยในขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้เลือกเรียนอีก 16 หลักสูตร จากเดิมมี 35 หลักสูตร รวมเป็น 51 หลักสูตร

เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้วจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะสะสมได้ถึง 65 ชั่วโมงตัวอย่างหลักสูตรใหม่ๆ ได้แก่ วัย 20+ เริ่มต้นดี ชีวิตไม่มีติดลบ, การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง, Content Creator ออนไลน์: อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน , งานดี ชีวิตลงตัว ด้วย Work-Life Integration เป็นต้น โดยผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/SETStudentLoan หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect

•  เข้าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL)  เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning ... คลิก


หลักสูตรด้านวางแผนการเงิน 30 หลักสูตร

 

วางแผนการเงิน  
1. การเงินส่วนบุคคล รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า : การวางแผนการเงิน    1 ชั่วโมง
2. พฤติกรรมทำไม? 5 นิสัยการเงินเจ้าปัญหา และเทคนิคในการจัดการ   1 ชั่วโมง
3. รู้ทันภัยทางการงินตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก  1 ชั่วโมง
4. เงินทองต้องวางแผน   3  ชั่วโมง
5. Digital Financial Literacy เข้าใจการใช้จ่ายในยุคดิจิทัล  1 ชั่วโมง
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2 ชั่วโมง
7. ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน  2 ชั่วโมง
8. คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง    2 ชั่วโมง
9. วัย 20+ เริ่มต้นดี... ชีวิตไม่มีติดลบ New!    1 ชั่วโมง
10. ชีวิตสมดุล ชีวิตพอเพียง New!   1 ชั่วโมง
11. การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง New!  1 ชั่วโมง
12. ลงทุนพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน New!   1 ชั่วโมง

 

วางแผนใช้จ่าย  
13. ชีวิตดี๊ดี... เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด       1 ชั่วโมง
14. เริ่มทำงาน ซื้อหรือเซ่าบ้าน ดีกว่ากัน New!  1 ชั่วโมง
15. ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนใช่เลย New! 1 ชั่วโมง
16. วัยรุ่นแบบ "ของมันต้องมี" ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว New!   1 ชั่วโมง
บริหารจัดการหนี้  
17. หมดหนี้มีออม     3 ชั่วโมง
18. วางแผนลดหนี้มีออม สำหรับบัณฑิตยุคใหม่ ** 2 ชั่วโมง
19. รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ที่หลัง (1 ชม) New!  1 ชั่วโมง
20. เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง (1 ชม.) New! 1 ชั่วโมง
วางแผนการออมและลงทุน  
21. เคล็ดลับออมเงิน ฉบับคนเริ่มทำงาน  1 ชั่วโมง
22. วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต **  2 ชั่วโมง
23. ลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน    3 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะและอาชีพ  
24. อาชีพยุคใหม่ ทำอะไรแล้วปัง     1 ชั่วโมง
25. มนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของกิจการ แบบไหนคือทางของเรา 1 ชั่วโมง
26. เรื่องต้องรู้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน 1 ชั่วโมง
27. เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน * 2 ชั่วโมง
28. Content Creator ออนไลน์ : อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน New!   1 ชั่วโมง
29. งานดี ชีวิตลงตัว ด้วย Work-Life Integration New!  1 ชั่วโมง
30. การทำงานของคนเจนใหม่ สวมหมวกหลายใบ ไม่ใช่จับปลาหลายมือ New!  1 ชั่วโมง

    * เฉพาะ ปวช. และ ปวส.

  ** เฉพาะ อนุปริญญา และ ป.ตรี

 

หลักสูตรด้านการลงทุน 9 หลักสูตร         

31. Mindset for Successful Investor 1 ชั่วโมง
32. Market & Factors   1 ชั่วโมง
33. Investment Styles   1 ชั่วโมง
34. Macro Analysis   1 ชั่วโมง
35. Sector Analysis   1 ชั่วโมง
36. Sector Rotation  1 ชั่วโมง
37. Stock Screening 1 ชั่วโมง
38. ครบเครื่องเรื่องลงทุน  3 ชั่วโมง
39. ห้องเรียนกองทุนรวม The Series  3 ชั่วโมง

หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ 12 หลักสูตร

40. Innovation Mindset 1 ชั่วโมง
41. Entrepreneurship in Organization  1 ชั่วโมง
42. Critical Thinking for Business 1 ชั่วโมง
43. Marketing for Entrepreneurs 1 ชั่วโมง
44. Startup Business  1 ชั่วโมง
45. Entrepreneurial Mindset  1 ชั่วโมง
46. Design Thinking  1 ชั่วโมง
47. Digital Marketing  1 ชั่วโมง
48. Design Thinking in Practice  New! 1 ชั่วโมง
49. Creative Content Marketing  New! 1 ชั่วโมง
50. Building a Powerful Brand  New! 1 ชั่วโมง
51. Finance for Starting Business  New! 1 ชั่วโมง

 
แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่

หลักสูตรครอบคลุมด้านแนวคิดผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ การตลาด และการเงินธุรกิจ เสริมทักษะให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำงานในอนาคต หลักสูตร 1 ชั่วโมง เนื้อหาเข้าใจง่าย สอนโดยกูรูตัวจริง! เรียบจบสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะได้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกรรมต่าง ๆ ของผู้กู้ยืมในระบบ DSL ผู้กู้ยืมตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

1. ผู้กู้ยืมตกลงใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกองทุน เพื่อเข้าใช้งานในระบบ DSL ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่กองทุนกำหนดไว้เท่านั้น

2. ห้ามมิให้มีการเข้าเรียนแทน สอบแทน หรือจ้างให้ผู้อื่นทำการเข้าระบบ (Login) ผู้กู้ยืมที่ให้ผู้อื่นใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่ามีพฤติกรรมไม่สุจริต และเป็นการกระทำที่ผิดต่อเงื่อนไขการใช้งานระบบของกองทุน หากกองทุนตรวจพบจะมีการพิจารณาระงับการเข้าใช้งานระบบ และพิจารณายกเลิกการให้กู้ยืมเงินในปีถัดๆไป

3. ผู้ใดใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใดๆถือเป็นการกระทำความผิดในทางอาญา ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กู้ยืมเงิน กองทุนจะพิจารณายกเลิกการให้กู้ยืมเงินในปีถัดๆไปด้วย


แนะนำตัวช่วยก่อนเรียน e-Learning

ด้วยแบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางการเงิน SET Fin Quizz พิชิต Fin Gap

ชวนทุกคนเช็กระดับความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองในการสร้างความมั่นคงทางการเงินต่อไป กับ 3 แบบทดสอบ

พิเศษ! ทำเสร็จสามารถขอรับ e-Certificate ทางอีเมลจากในระบบได้เลย

หากสถาบันการศึกษาใดที่สนใจวัดระดับเฉพาะกลุ่ม (100 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อรับ Link สำหรับทดสอบได้ที่ คุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น email : [email protected] หรือโทร 02-009-9777

 

 

 

วันที่: 
8 มีนาคม 2566