Secondary

Languages

ระบบจองคิวออนไลน์ รับบริการ ณ สำนักงาน กยศ.

ระบบจองคิวออนไลน์ รับบริการ ณ สำนักงาน กยศ.

กยศ. ได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้ประสงค์เข้ารับบริการ/ขอคำปรึกษาด้านการกู้ยืมและการชำระเงินคืน ณ สำนักงานกองทุน ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าลิงก์ https://q-online.studentloan.or.th หรือสแกน QR code

2. สมัครสมาชิก (สำหรับการใช้งานครั้งแรก) เพื่อกำหนดรหัสผ่าน

3. คลิกเข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน

4. ทำการจองคิว โดยเลือกวันที่ เวลา และบริการ

5. ยืนยันการจองคิว โดยระบบแสดงหน้าจอ QR code และเลขรายการจอง

6. นำไปแสดงที่ตู้ Kiosk เพื่อรับบัตรคิว ตามวันเวลาที่นัดหมาย ณ สำนักงาน กยศ.

*หมายเหตุ สามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันทำการ

วันที่: 
18 เมษายน 2566