Secondary

Languages

กยศ./รองผู้ว่าฯระยอง/ผู้แทน อว. ลงพื้นที่สถานศึกษา จ.ระยอง แต่ไม่พบ น.ศ.แม้แต่คนเดียว ถูกห้ามทุกคนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ผจก.เผยหากสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือจะไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้

                                                                               1 กุมภาพันธ์ 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนกระทรวง อว. ลงพื้นที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพื่อพบนักศึกษาจำนวน 3,000 ราย ที่ร้องเรียนถูกระงับเงินกู้ และขอพบอธิการบดีเพื่อขอข้อมูลจากสถานศึกษา แต่ไม่พบนักศึกษาหรืออาจารย์แม้แต่คนเดียวและถูกห้ามทุกคนเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย กองทุนฯเผยหากสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือจะไม่สามารถช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า “ในวันนี้เวลา 10.00 น. กองทุนฯได้ลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาในจังหวัดระยอง โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา กองยกระดับคุณภาพการจัดการ  ศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง และผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและขอพบอธิการบดีและนักศึกษากว่า 3,000 ราย จากกรณีที่มีกลุ่มนักศึกษาร้องต่อศาลปกครองระยองเนื่องจากถูกระงับการให้กู้ยืม ทั้งนี้ กองทุนฯได้มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้าแล้วว่าจะลงพื้นที่เพื่อขอพบอธิการบดีและขอพบนักศึกษาในวันนี้ ซึ่งสถานศึกษาและผู้กู้ยืมทั้ง 5 รายที่ร้องศาลปกครองได้รับทราบแล้ว เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ไปถึงด้านหน้าสถานศึกษาพบประตูปิดอยู่ และมีไม้กั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป    มีป้ายแจ้งเวลาเปิด 08.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์และอังคาร พบเจ้าหน้าที่เพียง 2 คน โดยออกมาแจ้งว่า ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณสถานศึกษาเนื่องจากอธิการบดีไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่ และไม่พบนักศึกษาในพื้นที่แม้แต่รายเดียว ทั้งนี้ กองทุนฯและเจ้าหน้าที่ อว. ได้พยายามติดต่อประสานงานแต่ไม่สามารถติดต่ออธิการบดีหรืออาจารย์ รวมทั้งผู้กู้ยืมที่ร้องศาลปกครองได้ และไม่มีอาจารย์ผู้สอนด้วย ดังนั้น กองทุนฯจึงได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรแกลง เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำส่งกระทรวง อว. พิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งหากสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูลและกองทุนฯไม่สามารถพบนักศึกษา ทางกองทุนฯจะไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด 

 

 

วันที่: 
1 กุมภาพันธ์ 2567